ΧΡΩΜΑ

Ο χρωματισμός στο λογότυπο σας είναι η πρόκληση μας για την άριστη αποτύπωση του στην επιγραφή σας.

Χρώμα σε ένα αντικείμενο είναι η ακτινοβολία που εκπέμπει ανακλώντας την σε εμάς. Στη δουλειά μας χρώμα είναι η όσο το δυνατόν πιο πιστή αποτύπωση ενός γραφιστικού σε κάθε μας επιγραφή.

Δείτε το video

Σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας

Η χρωματική πιστότητα είναι το κύριο μέλημά μας πριν τυπώσουμε σε ένα βινύλιο, πριν διαλέξουμε την απαραίτητη μεμβράνη για μια πινακίδα και πριν συνθέσουμε το χρώμα βαφής για ένα γράμμα.